Amaç ve Hedeflerimiz

 

 • İnsanlarımızın tüm ihtiyaçlarına İhtiyaçevim yöntemleri ile çözüm sunmak,
 • İhtiyaçevim İhtiyaç Dostlarının hassasiyetlerini ve ihtiyaçlarını ön planda
  tutarak kalıcı, sürdürülebilir en iyi çözümler sunmak,
 • Tüm dostlarımızın eşit gördüğümüz platformumuzda en iyi hizmeti sunmak,
 • İhtiyaçevim Faizsiz Taşınır Taşınmaz Mülk Edinim Modelleri ile sürdürülebilir
  fayda sağlamak,
 • İnsanlarımızı faiz diktasından uzak tutarak helal kazançlarını ekonomiye
  kazandırmak,
 • İnsanlarımıza İhtiyaç Dostluğu ile toplumsal kaynaşma, ihtiyaç yükünün
  hafifletilmesi ve yardımlaşma ile yüksek dereceli fayda sağlamak,
 • İhtiyaçevim İslami kurallardan ödün vermeden yenilikçi ürünler
  kazandırmak ve sunmak,
 • Doğru plan ve yöntemlerle sürdürülebilir hizmet sunmak,
 • İslami Faizsiz Taşınır Taşınmaz Mülk Edinimini tüm Dünya da uygulanabilir
  olmasına öncü olmak,
 • Tusarrufata Dayalı Faizsiz Finans Sistemi sektöründe yenilikleri ile önce
  tercih edilen kuruluş olmak.
 • İhtiyaçevim’e özgü modeller üretmek,
 • İhtiyaçevim tüm zamanda ihtiyatlı ve basiretli olmayı amaç edinmiştir.


         Tüm İhtiyaçlarınız İçin Faizsiz Çözümler